4. forduló megoldásai - Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Munkácsy Mihály Technikum
 
 
  KöszöntőÁlláshirdetésTagint.vez.pályázatokNyitóoldalMulasztás igazolásFelvételi tájékotatóÉrettségi vizsgaHírekNévadónkPályázatainkIskolatörténetSzabályzatokEseménynaptárVersenyeinkArchívum2007/20082008/2009I3 (2008)Víz világnapja (2008)Felhívás1. forduló feladatai1. forduló megoldásai2. forduló feladatai2. forduló megoldásai3. forduló feladatai3. forduló megoldásai4. forduló feladatai4. forduló megoldásaiEredményekTörténelmi vet. (2008)Észak-zalai TISZK (2008)Álom az álomban (2008)2009/20102010/20112011/20122012/20132013/20142014/2015I3 verseny2016/2017Versenyeink_2017-18Versenyeink 2019/2020MunkatársakIskolai könyvtárDiákokDiákalapítványVideókVersenyeredményekKépekMédiaSzülői munkaköz.HivatkozásokKözösségi szolgálatIn memoriamKözzétételi listaHatártalanul_2017-18Fotovoltaikus r.AdatvédelemSZÉJ 2019Diáknap 2019KNyPBeiratkozás 2020Nyertünk 2020COVID-19ÖKOISKOLAKadétképzésDKA labor
 
További weblapjaink Minőség, hatékonyság, esélyegyenlőség (Innováció a Ganz-Munkácsy Szakközépiskola és Szakiskolában) innovacio. ganz-munkacsy.hu Kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, előminősített referenciahely: kompetencia. ganz-munkacsy.hu A ZSZC Munkácsy Tagiskola könyvtárának honlapja: munkacsykonyvtar. munkacsyszki.hu

Legutolsó frissítés:
2021. Máj. 20. 12:02
Jelenleg 15 látogató tartózkodik az oldalon.Összes látogató 2009 szeptember óta: 590170Ezt az oldalt 2600 alkalommal jelenítették meg 2009 szeptember óta. Ebből az egyedi letöltés 2394 volt.

IV. Forduló megoldásai 1. feladat: Kreatív munka (10 pont) A kiírás szerint plakátot kellett készíteni montázs formájában. A pontozás során értékeltük az eredetiséget, a saját ötleteket, a kreativitást, az elkészült plakát munkaigényességét, a kivitelezést és a „Víz, egészség, élet” mottóhoz való kapcsolódást. 2. feladat: Vízminősítés (20 pont) A víz minőségét szakszerű mintavételezéssel, helyszíni és laboratóriumi fizikai, kémiai, biológiai és bakteriológiai, valamint radiológiai vizsgálatokkal határozzák meg. Ezeket országos és nemzetközi szabványok, műszaki irányelvek szabályozzák. A vízanalitika önálló szaktudomány. A vízminőségi adatok rendszerezése vezet a vízminősítéshez. A vízminősítés egyrészt lehet egy határértékhez való viszonyítás, másrészt lehet osztályközökbe való sorolás. A komponens-csoportok szerinti vízminősítés általános, de a gyakorlatban még alkalmazható, tudományos értékű információt ad. I. Vízminősítés szabványok szerint Az MSZ 12749 szabvány szerint a vízminőségi osztályok jellemzése a következő: I. osztály: kiváló víz. Mesterséges szennyezőanyagoktól mentes, tiszta, természetes állapotú víz, amelyben az oldottanyag-tartalom kevés, a tápanyagterhelés csekély és szennyvízbaktérium gyakorlatilag nincs. II. osztály: jó víz. Külső szennyezőanyagokkal és biológiailag hasznosítható tápanyagokkal kismértékben terhelt, mezotróf jellegű víz. A vízben oldott és lebegő, szerves és szervetlen anyagok mennyisége az életfeltételeket nem rontja. A vízi szervezetek fajgazdagsága nagy, egyedszámuk kicsi, természetes szagú és színű. Szennyező baktérium igen kevés. III. osztály: tűrhető víz. Mérsékelten szennyezett (pl. tisztított szennyvizekkel már terhelt) víz, amelyben a szerves és a szervetlen anyagok, valamint a biológiailag hasznosítható tápanyagterhelés eutrofizálódást eredményezhet. Szennyvízbaktériumok következetesen kimutathatók. Esetenként szennyezésre utaló szag és szín is előfordul. IV. osztály: szennyezett víz. Külső eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, illetve szennyvizekkel terhelt, biológiailag hozzáférhető tápanyagokban gazdag víz. Ez a vízminőség kedvezőtlenül hat a magasabb rendű vízi növényekre és a gerinces állatokra. V. osztály: erősen szennyezett víz. Különféle eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, szennyvizekkel erősen terhelt, esetenként toxikus víz. Szennyvízbaktérium-tartalma közelít a nyers szennyvizekéhez. A biológiailag káros anyagok és az oxigénhiány korlátozzák az életfeltételeket. A víz átlátszósága általában kicsi, zavaros, bűzös, színe jellemző és változó. II. Vízminősítés „klasszikus” vízminőségi komponensek szerint sóháztartás: a sótartalom szerinti kémiai minősítés alapja az összessó-tartalom, a keménység, egy-egy kation előfordulása, végül a főbb kationok (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) és anionok (C032-, HCO3-, Cl-, S042-) előfordulásának százalékos összetétele. oxigénháztartás: az oxigéntartalom kiemelkedő jelentőségű, a halálos határérték a halakra általában 1-2 mg/liter, de a pisztrángfélék már 6 mg/1, míg a pontyfélék 4 mg/1 oxigéntartalomnál is légzési nehézségekkel küzdenek. nitogénháztartás: az oxigénháztartás komponensei után a legfontosabb mutatócsoport a nitrogén-háztartás komponensei. A vízminőségi adatok között az ammónia-nitrogént, az ammónium-nitrogént; a nitrit-nitrogént, a nitrát-nitrogént és a szerves nitrogént szokták számításba venni. Meghatározzák még az összes nitrogén értékét is. A vizekben a szerves nitrogén és az ammónia friss szennyeződésre, a nitrát jelenléte korábbi szennyeződésre utal. A nitráttartalom határértéke 40 mg/1. foszforformák: a foszfortartalom az eutrofizációt limitáló tényező. A foszfor és a nitrogén vegyületek a víz trofitásfokát, algatermelő-képességét növelik. Az eutrofizáció következménye az algák tömeges elszaporodása, és ennek következtében az oxigénelvonás is. III. Fizikai vízminősítés hőmérséklet lebegőanyag (átlátszóság, zavarosság) fajlagos vezetőképesség látszólagos szín (TCU) IV. Kémiai vízminősítés (átfed a klasszikus komponensekkel) oldott gázok oldott sók oldott szerves anyagok V. Biológiai vízminősítés A biológiai vízminőség a víz összes tulajdonságai közül azoknak az összessége, amelyek a vízi ökoszisztémák életében fontosak, létrehozzák és fenntartják azokat. A biológiai vízminőség jelenségei, változásai és mutatószámai négy tulajdonságcsoportba sorolhatók: halobitás: a víz biológiai szempontból fontos szervetlen kémiai jellemzőinek összessége. trofitás: a vízi élővilág (elsődleges) szervesanyag-termelésének mértéke. szaprobitás: a vízi élővilág szervesanyag-lebontó képességének erőssége. toxicitás: a vízi ökoszisztéma élőlényeinek életműködését zavaró, csökkentő, ill. megszüntető, egyes vízminőségi jellemzőktől származó mérgezőképesség. VI. Bakteriológiai vízminősítés A kórokozó (patogén) baktériumok szerinti vízminősítés. Ezek a baktériumok közegészségügyi ártalmakhoz, járványokhoz vezethetnek, ha a kutakból vagy vezetékes vízellátással fertőzést okoznak. A felszíni és ivóvizek kórokozó baktériumot nem tartalmazhatnak. VII. Vízminősítés az EU Víz Keretirányelve szerint Hazánkban 2000. december 22-étől az EU szabályozás szerint az EU Víz Keretirányelve (VKI) van érvényben. A keretirányelvet erős integráló törekvés jellemzi, a vízzel kapcsolatos európai joganyagokat foglalja egy keretbe. Jellemzője még a vízminősítés gyakorlata terén eddigiekben újszerű ökológiai megközelítés. A víztestek állapotának jellemzését felszíni és felszín alatti víztestekre elkülönítve adja meg az irányelv. VIII. Bioindikáció A biológia vizsgálatok (bioindikáció) alapján számított bioindex (BI) a vízfolyások vízminősítésének az eszköze. Ez az egyszerű módszer lehetővé teszi, hogy képet kapjunk a vízfolyások ökológiai állapotáról. A biológiai vízminősítés a kémiai vízvizsgálatok értékes kiegészítése, mind tudományos, mind oktatási szempontból. A belga módszert (Belga Biotikus Index - BBI) számos laboratórium tesztelte. 1984 óta a BBI a hivatalos biológiai vízminősítési eljárás Belgiumban. A BBI minimális adaptációval egész Európában használhatónak bizonyult. A BBInek a középiskolai oktatásban is könnyedén használható egyszerűsített változatát elnevezték BISEL-nek. (A bioindikáció helyett elfogadtuk az ökológiai vízminősítést is. A pontozás során 2 pontot lehetett kapni egy-egy módszer megnevezésére és jellemzésére. A maradék 4 pont a szerkesztettségre, kivitelezésre vonatkozott. Plusz pontot adtunk az organoleptikus vízminősítés megemlítésére.) 3. feladat: „A víz az élet bölcsője” (20 pont) A javításnál fontos volt mennyire a témakiírásnak megfelelő a dolgozat. Amit vártunk volna az ősóceán keletkezésének bemutatása, ezen túlmenően pedig az élet kialakulása. Fontos lett volna megemlíteni a cianobaktériumokat és a sztromatolitokat. Az ő megjelenésük után kezdett változni a légkör, ezt a változást is be kellett volna mutatni. A légkör alakulásának következménye lett a sokféle egysejtű és többsejtű szervezetek kialakulása. Ezek bemutatása,képi illusztrációja lett volna még a feladat. A pontozás során plusz pontot jelentett, ha valaki megemlítette vizeink mai helyzetét,illetve aki a magzatvizet is belevette a munkájába. Természetesen továbbra is szempont volt az irodalomforrások feltüntetése, a munka megszerkesztettsége. 4. feladat: Kirándulás tervezése (20 pont) A feladatkiírás szerint fél-egy napos kirándulást kellett tervezni lakóhelyetek környékén, amely természetvédelmi értékeket, környezetvédelmi létesítményeket, és/vagy vizeket érint, akár a természetben akár ahhoz kapcsolódó objektumok útba ejtésével. Az útvonalat térképen kellett ábrázolni, és időtervet is kértünk a túrához. A pontozás során szintén a témakövetés volt az elsődleges. Értékeltük a találékonyságot, a különleges bemutatandó helyeket, a kreativitást, az esztétikumot és a kivitelezést is.
www.nfu.hu
Webdesign és programfejlesztés:
Tüske Balázs (tuskebganz@freemail.hu)
Legfrissebb oldalak:DKA laborKadétképzésÖKOISKOLACOVID-19Érettségi 2020Nyertünk 2020Beiratkozás 2020Versenyeink 2019/2020Mulasztás igazolásSZÉJ 2019Tagint.vez.pályázatokDiáknap 2019AdatvédelemKöszöntőKözösségi szolgálatHatártalanul_2017-18Közzétételi listaÖkolábnyom tesztVersenyeredményekIngyenes Office 365 
Legújabb videó:
Szenzordilemma (a ketrecharcos)Legújabb képgalériák:
Kék Bolygó- avatás
Szakmai Nap 2021 HírlevélFeliratkozásLeiratkozás
Legújabb hírek:PET palack mentes középiskola
2020. Dec. 10. (Csütörtök)
Gáspár Martin: új magyar rekord
2020. Szept. 24. (Csütörtök)
További hírek...IskolaújságÖrökségünk '48 történelmi vetélkedő - országos 1. hely!!!
2015. Ápr. 7. (Kedd)
Magyarok Európában vetélkedő - országos 5. hely!!!
2015. Ápr. 7. (Kedd)
További cikkek...
Elérhetőségeink: Címünk:
8900 Zalaegerszeg,
Gasparich u. 24.
Telefonszámunk:
06-92 510-773
E-mail címünk:
info@munkacsyszki.hu
OM azonosító:
203067
Zalaegerszegi SZC azonosító:
202105
"Munkácsy Szakközépiskoláért" Alapítvány 18958410-1-20